divendres, 31 d’octubre del 2014

Proves d'avaluació comprensió lectora: ACL.

Dels dies 3 al 7 de novembre l'alumnat de primària realitzarà les proves d'avaluació de comprensió lectora (ACL).

Les proves consten d'un conjunt de textos curts. A continuació, respostes tancades que oscil·len entre quatre o cinc opcions, que els alumnes han de triar i que permet comprovar el grau de comprensió de l'alumnat.

Les respostes avaluan els diferents tipus de comprensió lectora: literal, reorganitzativa, inferencial i crítica. En la comprensió literal s'expressa una resposta tal com consta en el text; la comprensió reorganitzativa permet comprovar si l'alumne és capaç de classificar, comptar a mida que va llegint; la comprensió inferencial entre altres capacitats és la que permet establir hipòtesis a mida que l'alumne va llegint; i, finalment la comprensió crítica permet al lector  posicionar-se amb judicis de valor sobre algun aspecte del text. Si us interessa el tema i el desconeixeu us podeu posar en contacte amb els tutors per saber-ne més.

Els resultats de les proves que obtenen els alumnes están referenciats en els bàrems contrastats amb una mostra d'alumnat estudiada pel equip que va elaborar les proves i que han estat editades per l'Editorial Graó.

Els alumnes han estat preparant la prova amb textos que s'assimilen alsque s'utilitzaran.

Preparació de les proves ACL. A la foto,  (E) Mohamed i a la (D) Luis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada